Ik heb een klacht, wat nu?

Klacht indienen

Je bent niet tevreden over de service, een behandeling of een product van ProReva. Nu wil je een klacht indienen. Hoe doe je dat? En hoe lossen wij problemen op?

Wij willen je ervaring met ProReva zo prettig mogelijk maken. Daar doen al onze medewerkers hun uiterste best voor. We hebben een hoge kwaliteitsnorm en we streven ernaar je zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Blijf daar niet mee rondlopen, maar vertel het ons. Dan gaan we samen met jou bekijken of we een oplossing kunnen vinden. Jouw klacht is voor ons bovendien een waardevolle bijdrage om de kwaliteit van onze producten of onze service te verbeteren.

Ons advies is om je klacht eerst te bespreken met je eigen instrumentmaker. Dat kan best lastig zijn. En dat begrijpen we. Maar je kunt ervan op aan dat we je serieus nemen en je klacht in alle redelijkheid met je bespreken. We streven naar een oplossing en staan open voor feedback.

Wil je je klacht liever niet met je instrumentmaker bespreken? Of heb je je klacht al besproken en zijn jullie samen niet tot een oplossing gekomen? Dan kun je een klachtenprocedure starten.

Klachtenbehandeling binnen ProReva

Het doel van de klachtenprocedure is om samen met jou een oplossing te vinden. Hieronder leggen we de stappen punt voor punt uit.

Stap 1. In gesprek met je behandelaar

We adviseren je om je klacht eerst te melden bij de betrokken persoon/personen, bijvoorbeeld je behandelaar. Je kunt ervan uitgaan dat hij of zij bereid is met je te praten en samen naar een oplossing wil zoeken.

Stap 2. Klacht schriftelijk of mondeling indienen

Lukt het niet om door een gesprek met de betreffende medewerker van ProReva een oplossing te vinden? Dan vragen we je om je klacht mondeling of schriftelijk in te dienen bij de directie van ProReva.

Stap 3. Klachtencommissie Bewegingsvisie

Kunnen we je klacht niet naar tevredenheid oplossen, dan kun je je klacht indien bij de klachtencommissie van Bewegingsvisie.

Zie hiervoor ook het Klachtenreglement Bewegingsvisie. De klachtencommissie van Bewegingsvisie bestaat uit directieleden van Bewegingsvisie. Deze commissie neemt je klacht in behandeling en gaat met je in gesprek. Op deze pagina kun je onder stap 2 online het klachtenformulier van Bewegingsvisie (blauwe knop) invullen.

Wil je klacht liever op papier invullen? In onze folderrekken in de ontvangstruimte en in onze paskamers staan ook papieren formulieren. Op de achterzijde van het formulier is voldoende ruimte om je klacht of opmerking op te schrijven. 
Vult u het formulier met pen in, lever het dan in bij de receptie of stuur het naar het volgende retouradres:

Klachtenfunctionaris Bewegingsvisie

Hyacinthstraat 57

8013 XX Zwolle

of stuur een e-mail naar:

info@bewegingsvisie.nl

De klachtencommissaris beoordeelt je klacht zo onpartijdig mogelijk en probeert samen met jou een oplossing te vinden. Vergeet niet je naam en telefoonnummer of e-mailadres te vermelden, zodat wij weten wie je bent en contact met je kunnen opnemen.

Stap 4. De Geschillencommissie

Als je er nog steeds niet uitkomt met je behandelaar of met de klachtenfunctionaris van Bewegingsvisie, kunnen jij of je behandelaar de klacht voorleggen aan De Geschillencommissie.

Let op: Aan de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie zijn kosten verbonden. Deze bedragen tussen de € 25 en € 152,50. Als je (deels) in het gelijk wordt gesteld, krijg je je geld (deels) terug. 

Je kunt je klacht indienen via het digitale klachtenformulier (oranje knop onderaan de pagina) of schriftelijk:

Postadres De Geschillencommissie
Postbus 90600 2509 LP Den Haag

Bezoekadres
Bordewijklaan 46 2591 XR Den Haag
Telefoonnummer: 070 – 310 53 10
maandag t/m vrijdag bereikbaar van 10.00 tot 16.00 uur