Vergoedingen en garantie

Welke vergoedingen gelden voor jouw hulpmiddel?

Vanuit de basisverzekering worden de meeste hulpmiddelen die ProReva levert, vergoed. Voor sommige hulpmiddelen heb je een aanvullende verzekering nodig. De richtlijnen verschillen per product(groep) en per zorgverzekeraar. ProReva heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland en onze collega's zijn goed op de hoogte van de vergoedingen die gelden voor hulpmiddelen. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Houd in ieder geval rekening met uw eigen risico. Het wettelijk verplichte eigen risico in 2024 bedraagt € 385,-.

Procedure

Om de kosten van het hulpmiddel te kunnen declareren, hebben we een machtigingsaanvraag (verwijzing) van een medisch specialist nodig. Kom je naar je intakegesprek? Dan vragen we je deze machtigingsaanvraag en een verzekeringsbewijs mee te nemen. We kunnen dan met je bekijken of het hulpmiddel dat je nodig hebt, in aanmerking komt voor vergoeding.

ProReva heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Daardoor kunnen wij gemaakte kosten direct bij je zorgverzekeraar declareren. Als je hulpmiddel vergoed wordt, heb je hier hier als klant administratief vrijwel geen omkijken naar.

Wij sturen de verwijzing van je arts met onze offerte naar je zorgverzekeraar en regelen de administratieve afhandeling. Als je zorgverzekeraar toestemming geeft, ontvangen wij een machtiging voor de verstrekking van je hulpmiddel.

Gebruikstermijn en vervanging

De zorgverzekeraar stelt ook eisen aan de gebruikstermijn van een hulpmiddel. Je hebt recht op vervanging na de gestelde termijn en op voorschrift van uw specialist. Tussentijdse vervanging is alleen mogelijk bij bijvoorbeeld een duidelijke verandering in uw medische toestand, als er sprake is van groei (vooral bij kinderen) en na toestemming van de zorgverzekeraar. Wil je weten of jouw hulpmiddel al voor vervanging in aanmerking komt? Neem contact met ons op; wij kunnen je meer vertellen en advies geven.

Garantie

ProReva geeft een jaar garantie op de technische uitvoering van een hulpmiddel. Wijzigingen in je  persoonlijke omstandigheden, zoals medische veranderingen of verandering in je gewicht vallen hier niet onder.